IP56 הגנה מפני חדירה

הגנה מפני חדירה של מים אבק ובוץ

IP56 הוא חותמת איכות עצמאית שכלי העבודה של HiKOKI מוגן מפני מים אבק ובוץ.

במונחים טכניים, –

קוד ה- IP או ‘הגנה מפני חדירה’ הוא תקן שפותח על ידי הוועדה האלקטרוטכנולוגיה הבינלאומית (IEC) למדידת דרגות 

ההגנה המוצעות על ידי מארזי ציוד חשמלי מפני חדירה של חפצים זרים מוצקים כמו אבק או חדירה של מים לחלקים מסוכנים.

דגמי HiKOKI מסוימים תוכננו, נבדקו ואושרו באופן בלתי תלוי כדי לעמוד ברמת ההגנה של IP56 מפני חדירה לאבק ומים

במונחים אמיתיים, כל בעל מקצוע יודע כי שני אויבים פוטנציאליים בתכולת הכלי מאיימים על יעילות ההפעלה ועל חיים

 ארוכים הם אבק ומים שעלולים להיכנס לחלקים חשובים בכלי שככל הנראה יהרסו בלי הגנה זו.

לכן זה כל כך מרגיע לראות את מדבקת IP56 בצד של כלי HiKOKI שלך.

לעזרה והכוונה מקצועית על הכלים שלנו - ניתן לפנות אלינו בכל עת בטלפון 03-5584142

לעזרה והכוונה מקצועית על הכלים שלנו - ניתן לפנות אלינו בכל עת בטלפון 03-5584142

לעזרה והכוונה מקצועית על הכלים שלנו - ניתן לפנות אלינו בכל עת בטלפון
03-5584142

דילוג לתוכן