Triple hammer

פטיש משולש

לפטיש המשולש 3 פטישים שגורמים לשלוש רטיטות בסיבוב במקום שתיים כמקובל.

שיטה זו גורמת לירידה בזעזועים , יתר קלות בשימוש הכלי עם פחות החלקה של ראש הבורג.

הטכנולוגיה מאפשרת לכלי כח מאוזן וגורמת להרגשה שהכלי קל יותר ממשקלו האמיתי בזמן העבודה.

לעזרה והכוונה מקצועית על הכלים שלנו - ניתן לפנות אלינו בכל עת בטלפון 03-5584142

לעזרה והכוונה מקצועית על הכלים שלנו - ניתן לפנות אלינו בכל עת בטלפון 03-5584142

לעזרה והכוונה מקצועית על הכלים שלנו - ניתן לפנות אלינו בכל עת בטלפון
03-5584142

דילוג לתוכן